arhitektura suženog skupa naredaba


arhitektura suženog skupa naredaba
reduced instruction set computing architecture
* * *
• reduced instruction set computing architecture

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.